English Login
 

    

Bộ môn Vệ sinh lao động và Bệnh nghề nghiệp thuộc khoa Sức khoẻ môi trường - Vệ sinh lao động và Bệnh nghề nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng. Với đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu về Sức khoẻ - An toàn nghề nghiệp và các kiến thức liên quan trong lĩnh vực Y tế công cộng, bộ môn đảm nhận giảng dạy chính môn học Sức khoẻ - An toàn nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các cán bộ của bộ môn còn tham gia giảng dạy cho các môn học khác cho các đối tượng cử nhân, cao học và chuyên khoa cấp I y tế công cộng như môn Sức khỏe môi trường, Phòng chống tai nạn thương tích…

Sức khoẻ - An toàn nghề nghiệp là một chuyên ngành thiết yếu trong Y tế công cộng, quan tâm đến vấn đề sức khoẻ và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của một bộ phận rất quan trọng trong xã hội, đó là người lao động. Đến với môn học này, các bạn sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực  Sức khoẻ và An toàn nghề nghiệp góp phần cải thiện điều kiện lao động và chăm sóc sức  khỏe cho người lao động đặc thù theo các ngành nghề.

Cùng với chiến lược chung của nhà trường, bộ môn tập trung chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Các cán bộ của bộ môn liên tục tham gia các khoá đào tạo và các nghiên cứu, đồng thời tự học hỏi để nâng cao kiến thức, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vự Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp nói riêng và lĩnh vực Y tế công cộng nói chung. Bên cạnh  đội ngũ giảng viên biên chế thuộc nhà trường, Bộ môn còn có một đội ngũ giảng viên mời giảng đều là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sức khỏe – An toàn nghề nghiệp và đảm nhiệm các cương vị quan trọng trong Bộ Y tế và các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực này.

Chương trình đào tạo

Cao học Y tế công cộng

-       Đối tượng: Cao học Y tế công cộng

-       Thời lượng : 2 đơn vị học trình

-       Phương pháp giảng dạy: Học tập dựa trên vấn đề (PBL – Problem Base Learning)

-       Mục tiêu môn học: Sau khi học xong môn học này học sinh có khả năng

- Trình bày những kiến thức cơ bản về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp.

   -  Mô tả và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động tại nơi
                   
làm việc.   

   -  Áp dụng nguyên lý cơ bản về quản lý nguy cơ nghề nghiệp để bảo vệ và nâng cao sức
                  
khỏe người lao động.

  -  Vận dụng chính sách hiện hành vào thực tế quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp
                  
cho người lao động.

  -  Tham gia đề xuất các chính sách và giải pháp về chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho
                  
người lao động tại nơi làm việc.

Chuyên khoa I Y tế công cộng

- Đối tượng: CK1 YTCC hệ tập trung và đào tạo từ xa.

- Thời lượng: 2 ĐVHT

- Mục tiêu: Sau khi học xong môn học này sẽ đạt được các mục tiêu như đối tượng Cao học

- Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình/động não/thảo luận nhóm lớn (CK1 tập trung) và học từ xa  (đối với hệ đào tạo từ xa)


Cử nhân Y tế công cộng hệ chính quy

 - Đối tượng: Cử nhân YTCC hệ chính quy

  - Mục tiêu:  Sau khi học xong môn học này học sinh có khả năng

        - Trình bày được những khái niệm cơ bản về Sức khoẻ - An toàn nghề nghiệp và áp dụng
         
các kiến thức đó vào các hoạt động tại thực địa.

        - Phân loại được các loại tác hại nghề nghiệp, phân tích được mô hình quản lý nguy cơ để
         
áp dụng trong các tình huống cụ thể.

        - Mô tả được hệ thống tổ chức và luật pháp hiện hành về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp
         
ở Việt Nam.

        - Tham gia xác định ưu tiên, đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề sức khoẻ cho
         
người lao động tại các ngành nghề khác nhau.

- Thời lương: 3 ĐVHT (2LT + 1TH)


Cử nhân Y tế công cộng hệ vừa làm vừa học

- Đối tượng: Cử nhân Y tế công cộng hệ vừa làm vừa học

- Mục tiêu: Sau khi học xong môn học, học sinh có khả năng áp dụng những khái niệm và thực
 
hành một số kỹ năng cơ bản về sức khoẻ nghề nghiệp để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho
 
người lao động, tránh mắc các bệnh nghề nghiệp và chấn thương có liên quan đến nghề
 
nghiệp.  

- Thời lượng: 3 đơn vị học trình


 Đào tạo ngắn hạn về Quản lý an toàn vệ sinh lao động

- Đối tượng:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý, CBYT, Cán bộ công đoàn, nữ công; Cán bộ chuyên trách bảo hộ lao động, phòng chống nhiễm khuẩn và VSMT trong ngành y tế và các ngành nghề khác.

- Mục tiêu: Tăng cường kiến thức, thực hành về quản lý ATVSLĐ và VSMT cho các cán bộ chuyên trách tại các cơ sở trong ngành y tế. Đào tạo ngẵn hạn “An toàn vệ sinh lao động và phòng chống các bệnh lây nhiễm nghề nghiệp cho nhân viên y tế”

- Đối tượng giảng dạy: Cán bộ chuyên trách bảo hộ lao động và phòng chống nhiễm khuẩn; Điều dưỡng trưởng và các nhân viên y tế thuộc ngành y tế

- Mục tiêu khóa học: Tăng cường kiến thức, thực hành về an toàn vệ sinh lao động phòng chống các bệnh lây nhiễm nghề nghiệp cho nhân viên y tế tại các cơ sở trong ngành y tế.

- Phương pháp học tập: Kết hợp lý thuyết và thực hành (Học lý thuyết tại trường sau đó về Thực hành tại đơn vị công tác của học viên có sự giám sát hỗ trợ của giảng viên)

  

Bộ môn VS lao động và bệnh nghề nghiệp

Tầng 3, nhà 3 tầng
ĐT: 04 6266 2322