• English
  • Tiếng Việt
  HANOI SCHOOL OF PUBLIC HEALTH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Y tế công cộng năm 2014

Năm nay, Trường ĐH Y tế Công cộng tuyển sinh 200 chỉ tiêu hệ ĐH chính quy gồm 2 ngành Y tế công cộng ( 170 chỉ tiêu)  và Xét nghiệm y học dự phòng (30 chỉ tiêu). SV trúng tuyển ngành Y tế công cộng vào trường  được đào tạo một trong bốn định hướng chuyên ngành chính của y tế công cộng: Dịch tễ học; Nâng cao sức khỏe; Dinh dưỡng –ATTP và Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp

Năm 2014 là năm đầu tiên trường Đại học Y tế công cộng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tổ chức đào tạo thí điểm chương trình Xét nghiệm y học dự phòng. Mục tiêu cao nhất của chương trình đào tạo Cử nhân xét nghiệm y học dự phòng là đào tạo ra nguồn nhân lực có thể sử dụng thành thạo các xét nghiệm y tế công cộng tại cộng đồng, phiên giải được kết quả nhằm cung cấp bằng chứng chính xác và khoa học để thuyết minh cho các kế hoạch can thiệp y tế công cộng hướng tới bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Với hệ thống phòng thí nghiệm được trang thiết bị hiện đại, chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên môi trường thực tập những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản gần nhất so với thực tế công việc sau tốt nghiệp.

Đối với ngành Y tế công cộng, những sinh viên sau khi tốt nghiệp các chuyên ngành  sẽ có chuyên môn sâu hơn về lĩnh vực theo học và đáp ứng tốt hơn nữa đối với yêu cầu của ngành cũng như việc định hướng phát triển sự nghiệp hoặc nâng cao trình độ của các em.

Nhà trường tiếp tục áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ, theo đó, sinh viên được chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện của các em, đồng thời mở ra những cơ hội học tập nhiều hơn cho các em.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, với cách tiếp cận đào tạo mới và áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, cộng với các kiến thức làm việc tại các cơ sở thực địa, sinh viên sau khi ra trường có thể làm được việc ngay mà không cần phải trải qua quá trình học và thử việc lâu. Trong điều kiện xã hội đang cần có nhu cầu về nhân lực Y tế công cộng cao, cơ hội nghề nghiệp đối với sinh viên Y tế công cộng là rất lớn. Theo số liệu thống kê cựu sinh viên mới ra trường các năm trước, 100% sinh viên của trường đều có việc làm sau 6 tháng ra trường.

Dưới đây là thông tin chi tiết chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Y tế công cộng năm 2014:

Tên

Nội dung

Tên trường, địa chỉ

Trường Đại học Y tế công cộng

Địa chỉ: số138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62662342

Website: www.hsph.edu.vn

Ký hiệu trường

YTC

Vùng tuyển sinh

Tuyển sinh trên cả nước

Khối thi

Khối B

Ngày thi

9 và 10/7/2014

Mã ngành:

-         Y tế công cộng

-         Xét nghiệm Y học dự phòng

 

D720301

D720399

Chỉ tiêu

-         Y tế công cộng

-         Xét nghiệm Y học dự phòng

170

30

Hình thức đào tạo

Chính qui tập trung

Ngành đào tạo

Y tế công cộng (YTCC)

Xét nghiệm Y học dự phòng

Thời gian đào tạo

4 năm

Chức danh khi tốt nghiệp

Cử nhân y tế công cộng (CNYTCC)

Cử nân Xét nghiệm Y học dự phòng

Đối tượng tuyển sinh

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề trong cả nước

Cơ sở đào tạo

Trường Đại học Y tế công cộng, số 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Nơi làm việc sau tốt nghiệp

Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm y tế dự phòng, Sở Y tế/ Các Trung tâm y tế, bệnh viện các tuyến , các cơ sở y tế khác có liên quan đến y tế công cộng và y học dự phòng, các tổ chức phi chính phủ

Có thể tiếp tục học các loại hình cao hơn tại trường

+ Thạc sỹ Y tế công cộng

+ Thạc sỹ Quản lý bệnh viện
+ Tiến sỹ Y tế công cộng
+ Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng

+ Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế