English

Login
 
 
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TUYỂN SINH THƯ ĐIỆN TỬ E-LEARNING LIÊN HỆ
Thông tin chung
Dịch vụ thư viện
Các nguồn tư liệu
Hỗ trợ bạn đọc
Dự án hợp tác
Liên kết web

Giới thiệu chung

 

Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Y tế cộng cộng được xây dựng và phát triển trên cơ sở thư viện trường Cán bộ quản lý y tế (tiền thân của trường ĐH YTCC hiện nay).

Với hai phòng sử dụng làm Kho Mở và Kho Đóng có diện tích gần 270 m2, thư viện phục vụ hơn 1100 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường, ngoài ra còn có các đối tượng là những nhà nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng trong cả nước hoặc những ngành có liên quan qua các hình thức mượn đọc tài liệu tại chỗ hoặc mang về nhà và hỗ trợ tra cứu thông tin trên Internet và/hoặc các cơ sở dữ liệu lớn như PubMed, MedlinePlus, và các cơ sở dữ liệu khác thông qua hệ thống Internet không dây tại thư viện. Ngoài ra thư viện còn định kỳ tổ chức các khóa học ngắn hạn về nguyên tắc và phương pháp tra cứu thông tin trên mạng cho sinh viên cao học và cử nhân Y tế công cộng.

Bên cạnh đó, với số lượng tài liệu hiện nay khoảng hơn 10.000 tài liệu thuộc các loại hình đa dạng: sách, băng, đĩa từ, v.v..., có nội dung rất cập nhật và hoàn chỉnh về các khía cạnh của y tế công cộng, chúng tôi cam kết hỗ trợ tốt nhất cho bạn đọc và cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như sự phát triển chung của nhà trường, để từng bước phấn đấu trở thành trung tâm thông tin chuyên ngành về y tế công cộng lớn trong cả nước.