TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

NEWS AND EVENTS

Quỹ khuyến học thắp sáng ước mơ

Quỹ khuyến học Tiêu Vĩnh Ngọc trao học bổng cho các em sinh viên cử nhân chính quy của trường ĐHYTCC

Hội thảo tổng kết “Can thiệp nâng cao vai trò của người cha trong sự phát triển trí tuệ của trẻ nhỏ ở Việt Nam”

Một chặng đường nỗ lực “Bố tận tình, con khỏe thông minh, gia đình hạnh phúc”

Hội nghị quốc tế YTCC các nước tiểu vùng Mekong lần thứ 7

Trường ĐHYTCC tham gia Hội nghị quốc tế về YTCC các nước tiểu vùng Mekong với chủ đề "Hợp tác quốc tế trong lập chính sách dựa vào bằng chứng trong lĩnh vực y tế công cộng”.