English
 
 
 
   Trang chủ
   Giới thiệu
   Hoạt động
   Ấn phẩm
   Liên hệ
User login
 
 

Chương trình trường học an toàn

Tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Chúng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Để phòng chống TNTT cho trẻ cần thiết phải tạo dựng cho trẻ một môi trường học tập an toàn và cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho trẻ để trẻ có thể tự nhận biết và phòng tránh các nguy cơ gây TNTT. 

Chương trình Trường học An toàn, Dự án An toàn Đà Nẵng đã được thiết kế để đạt được hai mục tiêu trên: thứ nhất là cung cấp kiến thức về phòng chống TNTT cho học sinh để học sinh chủ động phát hiện và dự phòng TNTT cho bản thân mình và thứ hai là xây dựng môi trường trường học an toàn cho học sinh sinh hoạt và học tập tại trường.

Một chương trình giảng dạy phòng chống TNTT cho học sinh tiểu học và mô hình bảng kiểm trường học an toàn đã được xây dựng và thử nghiệm tại thành phố Đà Nẵng và đến nay đã được triển khai trên toàn bộ 99 trường tiểu học trên toàn thành phố. Ở đó, các em học sinh được trang bị kiến thức, thực hành phòng chống những loại TNTT phổ biến thông qua các bài giảng giáo dục tích hợp về phòng chống TNTT trong chương trình chính khóa và ngoại khóa hấp dẫn và bổ ích. Ngoài ra, thông qua việc triển khai mô hình bảng kiểm Trường học an toàn, nhà trường cùng với các em học sinh đã nhận biết và cải tạo được các yếu tố nguy cơ gây TNTT trong trường học nhằm tạo ra môi trường trường học an toàn cho trẻ vui chơi và học tập. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ và cam kết từ chính quyền địa phương thông qua lễ tiếp nhận tài liệu giảng dạy tích hợp của Sở Giáo Dục và Đào tạo tp Đà Nẵng ngày 14/10/2009. Ngoài ra, UBND tp Đà Nẵng cũng ra quyết định số 6874/UBND – VX kí ngày 22/10/2009 chỉ đạo việc sử dụng tài liệu này trên toàn bộ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố

 

   ĐT: 6266 2325
   
   Fax: 6266 2326
   

© Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương - CIPPR Copyright 2010
cippr@hsph.edu.vn 138, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
www.hsph.edu.vn/cippr
 

Trang chủ  
   
 Liên hệ