English
 
 
 
   Trang chủ
   Giới thiệu
   Hoạt động
   Ấn phẩm
   Liên hệ
User login
 
 

Truyền thông giáo dục

Cấu phần Thông tin truyền Thông Giáo Dục (IEC)  là 1 cấu phần quan trong thuộc Dự án “An toàn Đà Nẵng”- dự án can thiệp phòng chống Tai nạn thương tích (TNTT) cho trẻ em. Cấu phần IEC không hoạt động độc lập mà lồng ghép hỗ trợ cho các cấu phần khác thuộc Dự án bao gồm cấu phần Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn và Hệ thống giám sát. Các hoạt động IEC được thực hiện thông qua các kênh truyền thông khác nhau góp phần nậng cao nhận thức thức của cha mẹ, những người chăm sóc trẻ, các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách và những nhóm người khác về giá trị của những biện pháp phòng chống (TNTT) ở  trẻ em.

Sơ đồ các hoạt động IEC

Thông qua các hoạt động của IEC, người dân sẽ nắm được các phương pháp kiếm tra đánh giá  các nguy cơ gây TNTT cho trẻ em, hậu quả và các biện pháp giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây TNTT trong gia đình, cộng đồng và trường học. Bên cạnh đó công tác truyền thông cũng góp phần khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và các đối tác địa phương, nước ngoài trong việc phòng chống TNTT trẻ em. Để từ đó hướng tới mục tiêu chung của Dự án là giảm thiểu tỷ lệ TNTT của trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dựa trên nhu cầu thực tế về tài liệu truyền thông của đối tượng đích và các hoạt động của cấu phần khác thuộc Dự án, cấu phần (IEC) đã xây dựng được các tài liệu truyền thông phong phú về hình thức và ý nghĩa về nội dung phòng chống TNTT ở trẻ em. Các sản phẩm truyền thông này được các cán bộ kỹ thuật trường ĐH Y tế Công Cộng phối hợp chặt chẽ với chuyên gia nước ngoài trong việc xây dựng nội dung và hình thức như  tờ rơi, lịch,  truyện tranh, các tranh ảnh , băng rôn, video, phóng sự, bản tin trên báo chí tại địa phương, trên báo điện tử  liên quan đến dự án và chủ đề phòng chống TNTT ở trẻ em. Đặc biệt, cấu phần IEC đã xây dựng được mối quan hệ tốt với địa phương, các cơ quan truyền thông như Trung tâm Truyền Thông Giáo Dục Sức Khoẻ, Đài truyền hình, Đài phát thanh, các báo địa phương, các báo điện tử…góp phần tuyên truyền các hoạt động và thông điệp truyền thông của dự án đến cộng động 1 cách sâu rộng.

 

   ĐT: 6266 2325
   
   Fax: 6266 2326
   

© Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương - CIPPR Copyright 2010
cippr@hsph.edu.vn 138, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
www.hsph.edu.vn/cippr
 

Trang chủ  
   
 Liên hệ